מכללת כנרת פורטל. האקדמית כנרת

משך תקופת ההשאלה נקבע בהתאם לסוג החומר ומעמד הקורא זכויות השאלה ניתנות לסטודנטים שעברו הדרכה בספרייה, למרצים ולעובדי המכללה
לומדים בו כ־200 תלמידים מחוננים ו־120 תלמידים מצטיינים בגילאי היסודי כל מאגרי המידע והקטלוג שלנו נגישים מרחוק

האקדמית כנרת

חזון המוסד כפי שמתואר באתר המכללה: "תוביל מצוינות בהוראה, במחקר, בהכשרה יישומית ובפיתוח אקדמי ייחודי בתחומי ההנדסה ומדעי החברה והרוח.

7
הספרייה
הספרייה משמשת גם בתור הספרייה האזורית של המועצה אזורית עמק הירדן
האקדמית כנרת
משנת הלימודים , הוכרה המכללה על ידי המל"ג כ הרשאי להעניק בחוגים ל ו, , , ו, כמו כן ניתן ללמוד לימודים אקדמיים ל של במגוון מסלולי לימוד
הספרייה
בסוף שנות ה-70 קיימו תלמידי אהלו את שנת הלימודים הרביעית שלהם במכללת עמק הירדן
אנו מציעים גם אפשרות להדרכות אישיות דרך ה- Zoom רשות המחקר והפיתוח במכללה לסייע בשיתופי פעולה עם חוקרים מישראל ומהעולם, גיוס כספים ומענקים וליווי כולל של תהליכי המחקר במכללה
המכללה הוקמה כדי לאפשר לתושבי הסביבה ללמוד אחר הצהריים ובערב במקביל לעבודה, ובין השאר לאפשר למורים להשלים תואר ראשון בשנת 2016 המכון פרסם דו"ח המתאר את השכיחות של תופעות אלה בקרב תלמידי היסודי

הספרייה

בסוף 1983 נפתח מסלול של מכללה קדם אקדמית ששילבה עבודה בקיבוצי הסביבה עם לימודים.

האקדמית כנרת
המחלקה פועלת בשיתוף פעולה עם להכשרת אנשי מקצוע בתחום האיכות ובמסגרת זו עורכת כנסים מקצועיים וימי עיון
הספרייה
הבניין, אשר חלונותיו הגדולים צופים מקרוב על הכנרת, תוכנן ועוצב על ידי האדריכל
הספרייה
שישי סגור סיוע באיתור מידע הדרכה ויעץ שירותי היעץ וההדרכה יינתנו מרחוק