הצבעת אי אמון. הצבעת אי אמון אזרחית

הדרישות לקבלת הצבעת אי-אמון שונות ממדינה למדינה עם קבלת הצעת האי-אמון על נשיא המדינה להטיל עליו את הרכבת הממשלה החדשה
מאמר זה מוקדש לבחינת מנגנון זה, חשיבותו ואופן הפעלתו ואכן, לאחר ש-48 מחברי המפלגה השמרנית בפרלמנט הבריטי הודיעו כי אינם תומכים עוד במיי, תיערך הצבעת אי אמון הערב, בשעות 20:00-22:00 לפי שעון ישראל

בנט וכהנא תמכו בהצבעת אי האמון של יש עתיד

מי שפירק את ממשלת הימין בשביל ברית האחים ימליץ על השמאל בשביל ג'וב".

24
הצבעת אי אמון בבריטניה: משבר המנהיגות של תרזה מיי
על פי כללי המפלגה, אם 15% מחברי הפרלמנט השמרנים ימסרו ליו"ר הוועדה הצהרה שלפיה הם לא תומכים עוד בראש הממשלה, המרוץ למנהיגות המפלגה יחל מחדש
אי
כך הונהג שם "אי-אמון קונסטרוקטיבי" בו לא מספיק שיש רוב נגד הממשלה, אלא חייב להיות רוב לממשלה חלופית
אי
מתן האפשרות להעלות הצעת אי-אמון לכל חבר פרלמנט יחיד מחזק - לפחות מבחינה פורמלית - את הפרלמנט אל מול הממשלה
אמנם, החוק או התקנון בישראל אינם מציינים במפורש את המשמעות המעשית של כישלון הצבעת אמון שלישית, בישראל יש מתח בין הקושי להפיל ממשלות באי-אמון קונסטרוקטיבי למחצה לבין הקלות היחסית שבה אפשר ליזום הצעות אי-אמון במנגנון זה הדרישה להציע רק מרכיב ממשלה ולא ממשלה חלופית , הקלות שבעטייה חברי הכנסת ממשיכים להעלות הצעות אי-אמון גם בידעם שאין להן סיכוי רב לעבור
בנוסף למשמעות המעשית של המנגנון, הוא גם מסמל בעצם קיומו את ריבונותו ועליונותו של הגוף הנבחר על ידי הציבור - הפרלמנט, על פני הגוף הממונה - הממשלה עם זאת, חשוב להדגיש כי אין מדובר באי-אמון קונסטרוקטיבי מלא אלא באי-אמון קונסטרוקטיבי למחצה

גם הצבעת אמון יכולה להראות אי

באמצעות איום על בחירות חדשות, שמתאפשר עם כישלון בהצבעת אמון, הצליח מייגור לגייס את תמיכתם של המתנגדים לעמדתו מתוך מפלגת השלטון.

19
הצעת אי
מכך נוכחנו ללמוד כי ההתנהלות הקיימת לא נותנת משקל להצבעת אמון, ולכן מעקרת את משמעותו ככלי לבחינת הבסיס הלגיטימי של הממשלה בפרלמנט
אי
בישראל אין מגבלה גורפת על מספר הצעות האי-אמון, אך סעיף 36 בתקנון הכנסת קובע כי "סיעה המונה פחות מעשרה חברי כנסת רשאית להגיש לא יותר משלוש הצעות להבעת אי אמון בממשלה בכל מושב של הכנסת"
הצבעת אי אמון בבריטניה: משבר המנהיגות של תרזה מיי
במקרים מסוימים היה שימוש בכלי של האי-אמון על מנת לדחות הצבעות על חוקים אחרים, על ידי הפיכתם להצעות אי-אמון — דבר אשר חייב את דחיית ההצבעה עליהן לשבוע הבא
במדינות קנדה, אוסטרליה, שבדיה ועוד, הצבעת אמון אינה מעוגנת בחוקה, אך בדיוק כמו בישראל, היא מוסכמה תקפה כדי לעמוד על השאלה מהי הצבעת אמון, חשוב להבין תחילה כי היחסים בין הפרלמנט לממשלה במשטר פרלמנטרי מבוססים על אמון
פרק זמן זה יכול להיות מינימלי, מקסימלי, או שניהם אף על פי שהיה בעל ברית של תרזה מיי, אמר ריס-מוג אתמול ל-CNBC כי כעת על מיי להתפטר

גם הצבעת אמון יכולה להראות אי

מ- קבע סעיף 24 : "הביעה הכנסת לממשלה אי-אמון, יודיע על כך יושב-ראש הכנסת לנשיא המדינה, ורואים את הממשלה כאילו התפטרה ביום הבעת אי-האמון".

אי
החשיבות של דרישת קוורום להצבעת אי-אמון טמונה בהגנה שלה על הממשלה מפני היווצרות של "רוב מקרי" בפרלמנט נגד הממשלה, העלול להיווצר בעת היעדרם של חברי קואליציה מן ההצבעה
בנט וכהנא תמכו בהצבעת אי האמון של יש עתיד
ריבוי הצעות סרק למרות אימוצו של האי-אמון הקונסטרוקטיבי למחצה הצעות האי-אמון בישראל נותרו כמעט עניין שבשגרה, גם כשאין להן סיכוי ממשי להפיל את הממשלה
בנט וכהנא תמכו בהצבעת אי האמון של יש עתיד
זוהי האמנה החוקתית העיקרית, ולא ניתן להמשיך ולהתנהל תוך התעלמות מכך"