פמיניזם הגדרה. הגדרת מושגים

כפי שציינה קרלה גולדמן Karla Goldman , נוכחותן הקבועה של הדמויות המרכזיות בפדרציה הלאומית של ארגוני נשים בבתי הכנסת בארצות הברית, וכן פעילויותיהן בשם קהילותיהן ובשם התנועה כולה, הקנו משנה תוקף לדרישתן לאפשר לנשים להשתתף בהנהגה הרוחנית היציאה למעגל העבודה יצרה צורך בהשכלה רחבה יותר בחלק מהמקרים, אתגר שיצר צורך בלמידת מקצועות שאינם בהכרח מזוהים עם תפקידים נשיים מסורתיים של טיפול בילדים והוראה
דורות פמיניסטיות: ההתמדה של תנועת הנשים הרדיקלית נשים צריכות להיבחר גם כדי שיגנו על זכויות של נשים

שוביניזם

האקופמיניזם מצביע על הקשר בין המערכת ה לזו ה באופן ניצולן את אוכלוסיות הנשים, את , את בעלי החיים ואת משאבי הטבע.

6
פמיניזם תרבותי
בסוף המאה התשע-עשרה חוקק בבריטניה חוק הידוע כ"חוק האגודל"
ארכיון פמיניזם ומגדר (מאמרים אקדמיים)
בתקווה שנכדותינו יגדלו לעולם שבו המאבקים של היום יהיו להן מובנים מאליהם
פמיניזם רדיקלי
המאמר מתייחס לפניקה זו כאל "פניקה מגדרית", שהיא גרסה של "פניקה מוסרית" מבית מדרשו של סטנלי כהן המתבססת על וריאציות לסיפור העתיק על לילית האישה הראשונה, שהמסורת הפכה אותה לשדה ולאיום קיומי אוגוסט 8, 2018 במהלך שנת 2018 דחה שוב בית המשפט העליון את ניסיונותיו החוזרים והנשנים של בית הדין הארצי לעבודה להרחיב את סמכויותיו מעבר לאלה הקבועות בחוק
בתנועה הפמיניסטית יש המנסים להוביל לשינוי במבנה החברה הגברית החרדית ויש השואפים להקמת מערך חברתי אלטרנטיבי עבור נשים, בו יוכלו לפעול ולהגיע לעמדות כוח לצד המערך הגברי כאמור, הביקורת הרדיקלית גורסת שאין טעם לנסות להגיע לשוויון בתוך המערכות הקיימות, בהיותן פגומות מיסודן
חברות קדומות, מטריארכליות, לא השאירו חומר רב שממנו ניתן ללמוד על תרבויות קודמות הארגון הפמיניסטי-אורתודוקסי הראשון, , הוקם באנגליה על ידי ליזי הנדס Lizzie Hands ב- לנוכח בעיית הנשים ה ומסורבות הגט

אקופמיניזם

ברוצ'סטר אספה אליה פעילים מרכזים בתנועה לביטול העבדות כדוגמת תומאס ומרי אן מקלינטוק M'Clintock , ואיימי ויצחק פוסט ואחרים.

29
ארכיון פמיניזם ומגדר (מאמרים אקדמיים)
בשל הרלוונטיות שלו לשיח הציבורי הוחלט להנגישו לציבור כבר
הגדרת מושגים
הפמיניזם הציוני הציונות היא הלאומיות היהודית
פמיניזם
ההתייחסות כאן לתיאוריות הפמיניסטיות והמגדריות יהיה בשני מישורים: המישור הכללי שבו אתאר ואסתמך על מה שמוכר כ"פמיניזם המערבי", הנתפס כפמיניזם הקנוני ואעבור ל "פמיניזם הישראלי" המתבסס ומתייחס ל"פמיניזם המערבי" אך יש בו ייחוד ושונות, כפי שלמדנו מהזרם "הרב-תרבותי" , בפמיניזם הקנוני