החוק הראשון של ניוטון. שלושת חוקי ניוטון

כל גוף שואף להתמיד ולהימצא במצבו ניוטון ידע לנסח שלושה חוקים המהווים את הבסיס של התורה הניוטונית, הללו נקראים שלושת חוקי ניוטון
כלומר, הגופים בה, על אף שנראה שלא פועלים עליהם כל כוחות חיצוניים, יחדלו מלהימצא במנוחה או לנוע בתנועה שוות מהירות ובקו ישר הבקבוק המונח על הרצפה יתחיל להתגלגל קדימה

שלושת חוקי ניוטון

אם נפעיל כוח זהה על שני הכדורים הנייחים, הרי שהכדור הראשון הקל יותר ינוע מהר יותר מאשר הכדור השני האיטי יותר.

17
שלושת חוקי ניוטון
מערכות הייחוס מתחלקות למערכת ייחוס אינרציאלית ומערכת ייחוס לא-אינרציאלית
שלושת חוקי ניוטון
במערכת הנמצאת בשיווי-משקל כל גוף מתמיד במצבו
שלושת חוקי ניוטון
למשל, נוסעי האוטובוס יכולים לבחור באוטובוס בו הם נוסעים כמערכת ייחוס
ניתן למצוא עבור כל שינוי מהירות של גוף בו את הכוחות החיצוניים הפועלים על הגוף שגרמו לכך מערכת ייחוס אינרציאלית בבואנו לקבוע את מהירותו של גוף עלינו לבחור מערכת ייחוס כלשהי שבה היא נמדדת
הכדור השני מבין השניים הוא בעל מסה כפולה מזו של הראשון לחילופין, אם האוטובוס יעצור לפתע אזי הנוסעים ירגישו כוח מדומה המושך אותם קדימה

שלושת חוקי ניוטון

כנגד כוח זה נוצר כוח רתיעה נגדי בכיוון הפועל על הצינור ודוחף אותו אחורה.

שלושת חוקי ניוטון
למרות שניתן לבחור מערכת ייחוס כרצוננו, עדיין קיים הבדל בין מערכות ייחוס שונות
שלושת חוקי ניוטון
החוק השני של ניוטון החוק הראשון של ניוטון דן במקרה של גוף שסכום הכוחות הפועלים עליו הוא אפס
שלושת חוקי ניוטון
דוגמאות לכך ניתן למצוא בסוגי הנפילה והזריקה השונים