נוכחות חברי הכנסת. הכנסת העשרים וארבע

לעיתים, כאשר משיב לשאילתה של חבר הכנסת שאינו נוכח במליאה, הוא מכריז כי תשובתו "תועבר לפרוטוקול" אנחנו מפרסמים מידע על , , ואפילו ואנו חושבים עוד איך למדוד חקיקה ואפילו שיח מכבד
עבודתם קשה ומורכבת, ויש לה פנים רבות: , , , , סיוע פרטני ועוד אנחנו חושבים שהציבור זכאי לדעת מי מהח"כים עובדים בשבילנו ומי לא, ואיך

הכנסת העשרים וארבע

נזכיר, כץ קיבל לא מזמן מחבריו הח״כים חסינות מפני העמדה לדין.

17
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם
פרוטוקול א בישיבות הכנסת יירשם פרוטוקול שיכלול את כל מהלך הדיונים, את הנאמר בעל פה, בין מעל הדוכן או מהמקומות המיועדים לכך באולם המליאה ובין כקריאת ביניים, ואת תוצאות ההצבעה; הפרוטוקול, וכן תוצאות מפורטות של ההצבעות האלקטרוניות, יפורסמו באתר האינטרנט של הכנסת
התירוצים שקיבלנו מח״כים בעקבות בדיקת נוכחותם בכנסת. ותגובתנו: פרסמו יומנים, תקנו את הכנסת
הם יכולים למשל להתחיל להצביע לפי אמונתם ודעותיהם ולא רק לפי משמעת סיעתית
בדקנו: למגדר ולמרחק ממשכן הכנסת אין השפעה על נוכחות בכנסת
חשבנו שאם זה כל כך מטריד את הח"כים הם ינסו לתקן את המצב
אם הח״כים לא יהיו שם כדי לדון עם הפקידים ועם ח״כים אחרים — מי בדיוק יעשה את זה? בעקבות הפרסום, נשאלנו האם ניתן להסיק מהנתונים על פער בין נשים לגברים כשזה נוגע לנוכחות במשכן למפלגת "" שהתמזגה לליכוד היה מושב אחד בכנסת
הטבלאות הבאות עושות סדר בנתונים

בדקנו: למגדר ולמרחק ממשכן הכנסת אין השפעה על נוכחות בכנסת

לא הצלחנו למצוא התאמה והנתונים מפוזרים על-פני כל הגרף.

29
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם
מאז יולי 2005 על חבר הכנסת המעוניין בחסינות לבקש אותה, ואם ועדת הכנסת החליטה להיענות לבקשתו, החלטתה טעונה אישור המליאה בהצבעה גלויה
חבר הכנסת
אבל זה לא משנה אם אתה אופוזיציה או קואליציה, זה מספיק שאתה נוכח בדיון, שואל את השאלות הנכונות, מדליק נורות אדומות, מביא קולות של אזרחים, בעיות שהועברו אליך, שאלות — כל זה משפיע
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם
כשבנט אומר שאין מה לעשות בכנסת זה ממש עצוב