תל אפק רישום. תולדות אפק

מטרת סחרור המים היא להגביר את מהירות זרימת המים ובכך לשפר את תנאי בית הגידול בתוך הנחל שמה נשתמר בשם הכפר הנטוש פג'ה, שנמצא במזרח פתח תקוה
מאותה תקופה נחשף גם קבר כרוי באדמה, מדופן ומקורה באבנים, ובו יותר מ-60 חפצי לוואי, וביניהם: כלי יבוא, פגיון, מראה, טבעות עם חרפושיות ועוד טבעת מצרית טבעת מצרית זו, שהשתמרה כמעט בשלמותה, אינה תעודה ממש, אך היא קשורה לעולם הכתב והתעודות כמו הבולה החיתית שנמצאה עימה

שמורת הטבע עין אפק

ביניהם ראוי להזכיר קטע של תעודה ספרותית - כנראה עלילה מיתולוגית; מילון למונחי עבודת האדמה בשפות האכדית והשומרית; ומילון נוסף, יחיד במינו, שכלל נוסף על האכדית והשומרית גם את השפה הכנענית.

30
שמורת עין אפק
זינגר קרא כאן "נסיך" או "נסיכה", ומשמו של בעל החותם השתמר רק חלק מן הסימן הראשון - כנראה "אר-"
שמורת טבע עין אפק
המבצר קיבל בטעות את שמה של העיר
תולדות אפק
במרכזו נחשף ריצוף אבני גזית שהונחו בשורות אלכסוניות, ומשני עבריו היתה מדרכה מוגבהת
על פסגת התל נבנתה בשנים 1574-1572 המצודה העות'מאנית פינאר באשי, ששרידים בולטים מאוד מחומתה וממגדליה ניצבים על התל עד היום; חומותיה הקיפו את האקרופוליס הקדום של אפק אפשר שהיא נזכרת פעמיים נוספות בתעודות המצריות בשם "שרון"; בשם אפק נקראו גם ערים אחרות ששכנו על מקורות מים, ולפיכך היה צורך להגדיר ביתר דיוק את מקומה של העיר, ושמה היה כנראה "אפק לשרון"
ב- הובאו מ שבעה פרטים של תאו, במטרה לשמור על אופי האחו בחלקה הצפוני של השמורה אפשר שהמצודה הייתה חלק מקו ביצורי אלכסנדר ינאי הנזכר בכתבי יוסף בן מתתיהו; שאותר על ידי הארכאולוג לאורך נחל ירקון, מדרומו

שמורת טבע עין אפק

עם ה בשמורה נמנים שונים, , ו.

26
תל אפק (אנטיפטריס)
הייתכן שיש כאן דוגמה לכתבם של הפלשתים ולשפתם, שנותרו עלומים עד ימינו? מבצר אנטיפטריס המבצר הממוקם בראש תל אפק הוא מבצר אנטיפטריס
הזמנות לאתרים
מצד מזרח ישנה כניסה לכפר הבפטיסטים ולגן הלאומי
לאחר הפסקת האש: פיקוד העורף הסיר את ההגבלות, הלימודים יתחדשו בשבוע הבא
השרידים מתקופה זו כוללים: חומה שהקיפה את כל האתר ברוחב 3