مسلسل نسل الاغراب الحلقه 27. مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 HD

1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier 1 rotate3d 0,0,1,3deg ;transform:scale3d 1
1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 السابعة والعشرون HD

3s all ease;padding-left:13px;box-shadow:0 1px 4px rgba 0,0,0,.

18
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 السابعة والعشرون
1 rotate3d 0,0,1,3deg ;transform:scale3d 1
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 السابعة والعشرون
1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 السابعة والعشرون
1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
2196078431372549 ;box-shadow:0 5px 4px rgba 0,0,0, 1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1
4 ;z-index: 5;width: 48px;height: 48px;text-align: center;line-height: 48px;box-shadow: fff 0 0 0 2px, rgba 0, 0, 0, 1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 HD

5 ;box-shadow:0 0 0 0 rgba 250,52,52,.

29
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 السابعة والعشرون
2196078431372549 , 151515 ;background:linear-gradient rgba 4,4,4,0 ,rgba 4,4,4,0 ,rgba 4,4,4,
مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27 السابعة والعشرون
1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 HD
1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1 1s all ease;background: 161616;opacity: 0;-webkit-transform: scale
1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier 4s all ease;border-radius:0 0 15px 15px;border-top:2px solid rgba 220,220,220,

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 السابعة والعشرون HD

1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1.

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 السابعة والعشرون
1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 HD
1 rotate3d 0,0,1,3deg ;transform:scale3d 1
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 27 HD
5 ;opacity: 0;z-index: 4;-webkit-transition: all