מלונות בנהריה. מלונות בנהריה

f:s;for var n in e e
1;for var i in r! split "," ;for var n in e if e p throw"Unable to load map rollup";i

קאסה בוטיק הוטל

Very good location with lots of restaurants and sight seeings options around.

4
10 הכי טובים ל
i o t ,s t,0 ;else if! Beautiful sunset view from roof restaurant
מלונות ב
Rooftop pool is slightly small
הזמינו מלונות בנהריה וחסכו
Must be of the form: ta
We took advantage of the lovely pool located on the roof top and enjoyed the view from the vista bar isArray e return e;if Symbol
shift ,i in o i 0;for var e in f f

מלונות בנהריה ( nkubu, cbvrhv )

No detail seems to have been overlooked in putting together the design of the hotel and the result is an absolute delight.

16
מלונות בנהריה
Very quaint and comfortable hotel
10 הכי טובים ל
מלונות בנהריה ( nkubu, cbvrhv )
The delicious breakfast was beautifully presented in a huge basket, and delivered to the room
v o,i :k o,i ,r We enjoyed the warm swimming pool and everything was smooth
minCheckInDate" ;if i return new n r Hotel is near the arena mall

הזמינו מלונות בנהריה וחסכו

The toiletries from Ahava were a very pampering treat.

25
10 הכי טובים ל
call of undefined function" ,! We received a room upgrade as a surprise
מלונות בנהריה
מלונות בנהריה
getItem e "0" ;return o? We had a pleasant stay