חניון שוק הכרמל. פרויקט שידרוג מתחם שוק הכרמל

סוג מחיר הערות לינת שטח באוהלים פרטיים - מבוגר 55 הבוקר ד' חתמו נציגי על הסכם עקרונות עם סוחרי השוק והתוכנית אושרה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל אביב
תותרנה 4 קומות מרתף, ויחולו הוראות תכנית ע'1 5 שטח יח"ד ממוצע עיקרי לא יעלה על 65 מ"ר כולל ממ"ד

הוועדה המחוזית אישרה: 318 לשוק הכרמל

לראשונה: בתל אביב יזכה לשיפוץ, שיקום והסדרה סטטוטורית, בנוסף להוספת 318 יחידות דיור והקמת חניון תת קרקעי מתחת לשוק.

19
חידוש שוק הכרמל: נחתם הסכם בין עיריית לסוחרים
נעצרים בדוכן פיתה פנדה שפתח פנדה שהתמודד בתוכנית משחקי השף,טועמים את מנת פילה חציל בענן בתוך פיתה
חידוש שוק הכרמל: נחתם הסכם בין עיריית לסוחרים
רוחב מינימלי של המעברים יהיה 6 מ'
הוועדה המחוזית אישרה: 318 לשוק הכרמל
תחול חובת חניה בתת הקרקע בלבד ע"פ התקן
טועמים את סלט הפאפיה הירוקה אותו מכינים לנגד עינינו השטח הפנוי בכל מקטע ישמש תיפעול ושרות, בעיקר איסוף אשפה, ומעברים
רוחב השוק נקבע ע"פ חתך רחוב הכרמל הקיים בפועל כ- 10 מ'

חניון לילה

בהליך שותפו הסוחרים, תושבי הסביבה, ובעלי ענין נוספים.

20
חוות דעת על שוק הכרמל
לא תותר כניסה לחניה זו מרחוב הכרמל
הוועדה המחוזית אישרה: 318 לשוק הכרמל
התכנית מגדירה זכויות והוראות בנייה באזורים המוקפאים כיום בדופן השוק ותאפשר התחדשות עירונית באזור כולו
רשימת חניונים של אחוזות החוף
שומרי שבת יוכלו להישאר באתר עד לשעה לאחר צאת השבת, ולא ידרשו לתשלום תוספת בגין השעות שמעבר לשעה 17:00