קדש לי כל בכור. סדר הנחת תפילין

ועל דרך הפשט פסוק ב' "קדש לי כל בכור" — כל הנמצאים בישראל היום, כי בעבור שפדאם ממוות בהכותו בארץ מצרים, ציוה שיהיו קדושים לו לעבוד את עבודת ה' לכל אשר יצווה בהם באדם ובבהמה את שיש לו באדם יש לו בבהמה, יצאו הלוים שאין להם באדם אין להם בבהמה
הקיש בכור אדם לבכור בהמה אמר להם אפשר ששבת שם ר' אלעזר בן עזריה ולא חדש לכם דבר? וְכָל פֶּטֶר חֲמֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה וְאִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲרַפְתּוֹ וְכֹל בְּכוֹר אָדָם בְּבָנֶיךָ תִּפְדֶּה

קטגוריה:שמות יג ב

וְעַל הָרֹאשׁ נֶגֶד הַמֹּחַ, שֶׁהַנְּשָׁמָה שֶׁבְּמֹחִי עִם שְׁאָר חוּשַׁי וְכֹחוֹתַי, כֻּלָּם יִהְיוּ מְשֻׁעְבָּדִים לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ.

24
שמות יג
שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל מַצֹּת וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי חַג לַיהוָה
שמות פרק יג
ובשלמא בבכור בהמה מתקיים הדבר באיסור גיזה ועבודה או בקידוש בפה שאע"פ שקדוש מאליו מצוה להקדישו בפה וכו'
שמות פרק יג
פ"א מהלכות בכורות ה"א, מ"ע להפריש כל פטר רחם הזכרים בין באדם וכו', ובביכורים פי"א ה"א, מצות הפדיון
רבי חנינא בן אחי ר' יהושע אומר, כי שם ה' אקרא זה המברך, הבו גודל לאלהינו אלו העונים אחריו שאלה כללית השווה בין דברי לדברי : רמב"ן, : ד"ה והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני:
למנהג אשכנז יברך בלחש: בָּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת תְּפִלִּין וידבר ה' אל משה וגו' קדש לי כל בכור , הוא אחת מי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם

סדר הנחת תפילין

.

10
סדר הנחת תפילין
מצינו שמותיהן של צדיקים, שמותיהן של רשעים מנין- תלמוד לומר זורו רשעים מרחם וגו' תהלים נח
סדר הנחת תפילין
מה בכך אם בפרשת במדבר קיימו המצוה שנצטוו בפרשת בא? ואפשר שזה קשור למה שדנו הפוסקים אם יש לאביו אפשרות להביא לכהן את הבכור במקום חמשת סלעים וצ"ב
שמות פרק יג
כי אלו שתי פרשיות הכתובות זו אחר זו מורים על שהוא יתברך הציל בכורי ישראל והרג בכורי מצרים