מעוין תכונות. מרובעים > מעוין

דלתון קעור ב, דלתון הוא בעל שני זוגות נפרדים של סמוכות השוות באורכן אלכסוני ה וה כן שווים באורכם
לכן, כל תכונות המקבילית מתקיימות גם במעוין, ובנוסף, יש לו מספר תכונות נוספות שטח מעוין על פי צלע והגובה אליה

תכונות המעוין, אלכסונים במעוין

מעוין מרובע נוסף שמופיע בשאלות גיאומטריה במבחן ה הוא המעוין.

מרובעים > מעוין
בשני המשפטים ניתן להשתמש ללא הוכחה
מרובעים > מעוין
סיכום תכונות הזוויות והצלעות סיכום תכונות האלכסונים סיכום תכונות המעוין 4
דלתון
אלכסונים המעוין טיפ לזכירת תכונות האלכסונים — שימו לב שהקודקוד ממנו יוצאים האלכסונים הוא קודקוד משולש שווה שוקיים
אלכסוני המעוין לא שווים באורכם
פתרון חישוב אורך האלכסון AC שטח מעוין שווה למכפלת שטחי האלכסונים חלקי 2 מעוין הוא בעצם מקבילית מיוחדת - מקבילית שכל צלעותיה שוות

דלתון

אם AC ו- BD הם אלכסוני המעוין אז השטח שווה ל: תרגיל שטח מעוין הוא 24 סמ"ר.

21
תכונות המעוין, אלכסונים במעוין
לכן משולש AOD הוא משולש ישר זווית
מרובעים > מעוין
השטח של כל הצורות שהן מקבילית הוא: צלע כפול הגובה אל הצלע
דלתון
מעוין הוא ולכן כל תכונות המקבילית קיימות גם במעוין