זכויות התלמיד. חוק זכויות התלמיד

אני מבקש להביא ממנה מספר עקרונות חשובים שעמם אני מסכים באמצעות תהליך הלמידה של אמנת זכויות הילד יבינו התלמידים את תחומי האחריות האישית, האזרחית והחברתית שלהם ושל אחרים בחברה
השאלה עצמה מרמזת על חלק גדול מהתשובה תיקון מס' 2 תשס"ט-2009 ב ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז לאחר ששמע את הורי התלמיד ואת התלמיד, אם רצו בכך, ולאחר שמנהל המחוז שמע את מפקח המחוז או את המפקח הכולל, האחראים על מוסד החינוך, או את מנהל מוסד החינוך, או מי מטעמם, וכן את דעות הנציגים שהוזמנו כדין לדיון בועדה

חוק זכויות התלמיד

תיקון מס' 2 תשס"ט-2009 ה השר יקבע את הוראות לעניין הסדרים והמועדים להגשת הערר, וכן לדיון ולהחלטה בו.

חיסיון מידע שנאסף אודות תלמיד בבית הספר (זכות)
החוק התקבל ב- , והיה לחוק הראשון מסוגו בעולם, לאחר שנתקל בהתנגדויות רבות מצד מהמפלגות הדתיות, ארגוני המורים ו
חוק זכויות התלמיד,
אנו ממליצים לתלות את הכרזה במקום גלוי לעיני הצוות הבית ספרי ולעיני הורים ותלמידים
חוק זכויות התלמיד (חוק)
הפרקטיקה הכוחנית המתפתחת בכיתות בתי הספר שלנו, בהפסקות, באותן זולות, בחדרי המסע לאילת או לחילופין המסע לפולין היא של תלמידים הפוגעים בתלמידים סעיף 11 לחוק אוסר על מוסד חינוך לנקוט אמצעי ענישה נגד בגלל מעשה או מחדל של הוריו
כל תלמיד זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית המתקיימת במוסד החינוך שבו הוא לומד, אלא אם כן לא עמד התלמיד בתנאים שקבע השר בהתייעצות עם הועדה האווירה כולה היא של שכנוע ושל משא ומתן, במקום עימות

חיסיון מידע שנאסף אודות תלמיד בבית הספר (זכות)

בממשל, כמו בבתי הספר, לעתים קרובות אנשים חושבים שסמכות דיקטטורית יכולה לשמור על הסדר יותר ביעילות מאשר סמכות בעלת בסיס עממי.

15
זכויות התלמיד
בבסיס הדו"ח עומדת אי שוויוניות גדולה
זכויות התלמיד
הייתי מעז לומר שלמעשה איש איננו יודע את התשובה, לפחות ממה שאני רואה מסביבי
זכויות התלמיד המאושפז
מצער הדבר כי חלק זה בדו"ח החשוב של ועדת השופטת רוטלוי נגזר כעת להיגנז בחלקו