החזון איש. רבי אברהם ישעיהו קרליץ

בשנת , לאחר פטירת הרב זוננפלד, כתב הרב גרודז'ינסקי ל כי החזון איש איננו מ"יראי הוראה" בכל הנוגע לשאלות , אולם בענייני ממונות הוא חושש לפסוק "מגודל צדקתו" בפגישה שאל ראש הממשלה כיצד יחיו יחדיו דתיים וחילונים
כן, קטעים, אבל לא מקוטעים מרבית הביוגרפיות מבוססות על מקורות שבעל פה, ולא נכתבו בצורה מחקרית

חזון איש

בין חבריה: אחייניו הרב , הרב והרב , הרב , הרב , הרב , הרב , הרב והרב.

רבי אברהם ישעיהו קרליץ
הרב גרודז'ינסקי, שכיהן כנשיא ועד הישיבות, פסל את עצמו מלדון בעניין וכפה על החזון איש, במעמד כמה רבנים בולטים מליטא ומחוצה לה , להכריע בעניין
אברהם ישעיה קרליץ
היא מתייחסת לרבי , בעל "הפרדס", רבה של ב
כשהחזון איש פגש את בן גוריון
לדבריה, היה זה בדרכם מביתם מעבר לגשר שעל נהר ה Vilnia , שאותו חצו בדרכם; היא ענתה: "בסדר, אולם בדרכי הביתה חזרה מבית הדין, אקפוץ מן הגשר ישר המיימה"
הרב הנקין עצמו שימש לימים בסטויבץ סטויפזי בלשונו כראש ישיבה יש המשערים כי החזון איש העדיף ללמוד עם נערים צעירים משום שראה בהם מעין פיצוי על הילדים שלא זכה לגדל בעצמו, או משום שהעדיף לעצב את סגנונם בלימוד ולא ללמוד עם מי שכבר "התקלקלו" בדרכי החשיבה המקובלות בישיבות
על פי ה מלחמת היצר עמ' 135—136 , מניין שנותיה היה כפול משנותיו; אולם ייתכן שה "מחזה אברהם", המבוססת ללא ספק על דמותו של החזון איש, אינה זהה לחלוטין על כל פרטיה בשרשם, אין כאן רק מדה אחת טובה ומדה אחת רעה: המדה הרעה היא ההזנחה את החיים הטבעים על מהלכם הטבעי - ובלי כל השתדלות ישתלם במדות הרעות כולן - יהיה כעסן מצוין, נוקם מצוין, גאה מצוין, וכן הלאה

רבי אברהם ישעיהו קרליץ

סיבת החיפזון הובהרה עם תום התפילה: החזון איש שמע במקרה אדם מבוגר וחלוש שענה לבנו המפציר בו לאכול בשל לבו החלש: "לא, מעולם לא אכלתי לפני התקיעות"; כדי שהלה לא ייאלץ להאריך בצומו, קיצר החזון איש את הטקס המסורתי.

14
כולל חזון איש
החילוניים הם אלה שיכולים להתגמש משום שהם לא מחויבים לסט של מצוות כמו החרדים
אברהם ישעיה קרליץ
במקרים מסוימים הוא הקל על מנת למנוע בדברים חמורים יותר, כמו בנושא השמיטה שבה הקל בנושאים מסוימים על מנת לאפשר לחקלאים לשמור שמיטה ללא הזדקקות ל
כולל חזון איש
סביר להניח שאכן עמדה בבסיס הפגישה סקרנותו האינטלקטואלית של בן-גוריון, כי כוחם הפוליטי של נאמני החזון איש באותה העת לא היה רב