מענק הוצאות קבועות נובמבר דצמבר. עצמאים שימו לב

גובה המענק יעמוד על- 60% מממוצע מענק ההוצאות הקבועות שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת 2020, עד לגובה של 50 אלף ש"ח ולא פחות מ-9,000 ש''ח יובהר, כי ישנן פניות רבות לרשות המסים בנוגע לתלות המקדמה בקבלת אישור המענק בגין פעימות קודמות לאור עיכוב משמעותי של רשות המסים בטיפול בבקשות אלו , אשר מונעות ממרבית התאגידים לבקש את המקדמה
שר האוצר ישראל כץ: החלטתי הערב להמשיך ולהוריד את הרף לקבלת מענקי הוצאות קבועות לעסקים שמחזורם נפגע בהיקף של 25% ומעלה, גם בחודשים נובמבר-דצמבר לעומדים בתנאים יינתן מענק בגובה של עד 500 אלף שקלים

עצמאים שימו לב

היקף המענקים מגיע עד ל-500 אלף ש״ח בחודשיים בנוסף להחזר הוצאות הארנונה.

1
עדכון מענקי קורונה
במידה ויהיה שינוי בעמדת רשות המיסים בנושא זה נעדכן
רף הזכאות למענק ההשתתפות בהוצאות לסוף 2019 יישאר 25%
בהתאם להחלטה, ההקלה בתנאי הסף לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות תוארך גם לתקופת נובמבר-דצמבר תוך דרישה להוכחת ירידת מחזור של 25% בלבד לעסקים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל
רשות המסים: נפתחה האפשרות להגיש בקשות למענק נובמבר
בכך הלכה למעשה, ניתן יהיה להמשיך את הסיוע לעסקים רבים
היום רביעי נפתחה באתר רשות המיסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019 למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה, שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 לא עלה על 651,600 שקל וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית 2018 או 2019 עולה על 714 שקל
הרציונל העומד מאחורי ההפחתה המדורגת הוא, בין היתר, להקל את המעבר של העצמאיים והעסקים מתקופת הסגר לקראת פתיחה רחבה יותר של המשק הישראלי בכך הלכה למעשה, ניתן יהיה להמשיך את הסיוע לעסקים רבים

הרחבת תקופת מענק הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020

הרציונל העומד מאחורי ההפחתה המדורגת הוא, בין היתר, להקל את המעבר של העצמאים והעסקים מתקופת הסגר לקראת פתיחה רחבה יותר של המשק הישראלי.

עדכון מענקי קורונה
עם זאת, ההגשה הינה פרסונלית עבור כל עוסק באיחוד העוסקים ואישור הבקשה אינו תלוי בירידת הפעילות של העוסקים האחרים
רשות המסים: נפתחה האפשרות להגיש בקשות למענק נובמבר
כמו כן, תינתן הקלה גם לעסקים עם מחזור גבוה יותר
הרחבת תקופת מענק הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020
נמשיך לסייע למשק הישראלי עד להגעת החיסונים וסיום משבר הקורונה
למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 שקל ל-25 אלף שקל אישור הזכאות מתקבל מרשות המסים לאחר העברת הסכום הסופי בגין המענק עבור הפעימה הקודמת יצוין, כי רשות המסים מתעכבת באופן משמעותי בין מתן הסכום הסופי למתן האישור
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל: סטפני פינקלשטיין, 052-5364433, רו"ח בועז אמיר, 052-2722159, boaz mbtcpa

עצמאים שימו לב

בהתאם להחלטה, ההקלה בתנאי הסף לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות תוארך גם לתקופת נובמבר-דצמבר תוך דרישה להוכחת ירידת מחזור של 25% בלבד לעסקים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל.

16
רשות המסים: נפתחה האפשרות להגיש בקשות למענק נובמבר
על פי נתוני האוצר, 99% מהעסקים שהגישו בקשות למענק הוצאות קבועות בחודשים הקודמים היו עסקים שמחזורם נמוך מ-100 מיליון שקל בשנה
עדכון מרשות המסים לגבי מענקים בשל ירידה במחזורים
בימים אלו רשות המסים הודיעה כי בשל ימי הזיכרון ויום העצמאות תתאפשר הגשת בקשות למענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 עד ליום שני ה-19
שר האוצר אישר
סך המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם באחת מהפעימות הקודמות, לפי בחירת בעל העסק