זום משרד החינוך עובדי הוראה. 'חוזרים לחיים': חיסון המורים

יחידות ההוראה שתשמרו יוצגו באזור האישי במרחב הפדגוגי מלשכת סגן שר החינוך מאיר פרוש נמסר כי נמצא הסדר שיתן מענה למוסדות הפטור והישיבות הקטנות בחיסון עובדי ההוראה וצוותות החינוך
במקביל, נערך המשרד לחסן את יתר עובדי ההוראה וצוותי החינוך המלמדים במערכת החיסונים יבוצעו בהתאם לתהליך מסודר שנקבע במיוחד לשם מבצע זה

היחידות שלי

.

4
היחידות שלי
בכל עת תוכלו לערוך את השיעור, לשתף אותו וליצור שיעורים נוספים
היחידות שלי
הרישום ייעשה על ידי מנהלי מוסדות החינוך באמצעות פורטל מוסדות חינוך
היחידות שלי
ההודעה תכלול קישור מקוון לשם מילוי טופס רישום לחיסון
בהתאם להודעת שר החינוך, יואב גלנט, החיסונים יינתנו בשלב הראשון לעובדי ההוראה ולצוותי החינוך המלמדים גם בתקופת הסגר הנוכחי כאמור, עובדי ההוראה במוסדות החינוך של החינוך המיוחד, נוער בסיכון ופנימיות לתלמידים בסיכון יחוסנו ראשונים
עובד הוראה אשר יביע הסכמתו להתחסן, פרטיו יועברו למשרד הבריאות ולקופות החולים מדובר בחינוך המיוחד, נוער בסיכון ופנימיות לתלמידים בסיכון

היחידות שלי

כאמור, צוותי החינוך במוסדות החינוך של החינוך המיוחד, נוער בסיכון ופנימיות יחוסנו ראשונים.

30
'חוזרים לחיים': חיסון המורים
מחולל ההוראה מאפשר למורים לגרור את התכנים המוצעים לשיעור האישי שלהם ולהוסיף חומרים נוספים לפי שיקול דעתם חומרי מקור, סרטונים, הפעלות ועוד
'חוזרים לחיים': חיסון המורים
קופות החולים יצרו עמו קשר באופן יזום לשם קביעת תור
'חוזרים לחיים': חיסון המורים
ברוכים הבאים למחולל ההוראה — פלטפורמה דיגיטלית לבניית חומרי הוראה ושיעורים בהתאמה אישית! עובדי הוראה: החל מהיום א' משרד החינוך ישלח לכל עובדי ההוראה הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני וכן בהודעת מסרון למכשיר הנייד אודות האפשרות להתחסן
על מנהלי מוסדות הפטור, הישיבות הקטנות, החינוך העצמאי וגני הילדים, להעביר בדחיפות את שמות עובדי ההוראה וצוות העזר במוסדות להתחסן בצורה מרוכזת דרך פרוטל עובדי הוראה של משרד החינוך הטופס יימצא בפורטל עובדי הוראה
צוותי חינוך: החל מהיום א' מנהלי מוסדות החינוך יעדכנו את צוותי החינוך בהם: סייעות, מזכירות, אבות הבית וכו' אודות האפשרות לקבל זימון לחיסון, כאשר מנהלי המחוזות ילוו תהליך זה בשלב ראשון יחוסנו צוותות ההוראה בחינוך המיוחד ונוער בסיכון ובשלב הבא כל צוותות ההוראה, בדגש על אלה שלא נדבקו עד עתה

'חוזרים לחיים': חיסון המורים

איש צוות החינוך אשר יביע הסכמתו להתחסן, פרטיו יועברו למשרד הבריאות ולקופות החולים.

'חוזרים לחיים': חיסון המורים
מבצע "חוזרים לחיים בחינוך" יוצא לדרך, ומשרד החינוך נערך יחד עם משרד הבריאות לפתוח את מבצע החיסונים עבור כל צוותי החינוך וההוראה במערכת החינוך
היחידות שלי
לאור זאת, החל מהשבוע הם יוכלו להגיע אל קופות החולים ולהתחסן
'חוזרים לחיים': חיסון המורים
מחולל ההוראה הדיגיטלי מציע שילוב של מיומנויות, ערכים ופרקטיקות שבהם כדאי להשתמש להוראת היחידה בכיתה לפי יעדי השיעור