ג׳פניקה. ג'פניקה טלפון להזמנות ומשלוחים

The value of this parameter qualifies the Path parameter The provider is the only installed PowerShell provider that supports filters
Implementation varies from provider to provider שילוב של מוצר איכותי ומחירים נוחים מזמינים את קהל הלקוחות הרחב שלנו

ג'פניקה

To see all the properties of a directory, type Get-Item Get-Member.

ג'פניקה
This parameter works only in file system drives
Get
Gets the specified alternate NTFS file stream from the file
ג'פניקה טלפון להזמנות ומשלוחים 1
This cmdlet is designed to work with the data exposed by any provider
NET API to enumerate files This cmdlet gets the item at the specified location
Type: Position: Named Default value: False Accept pipeline input: False Accept wildcard characters: False Specifies, as a string array, an item or items that this cmdlet includes in the operation

נרוויח קצת בעלי ג'פניקה יוצא נגד המסעדנים שמעלים מחירים

.

10
Get
The value of this parameter qualifies the Path parameter
נרוויח קצת בעלי ג'פניקה יוצא נגד המסעדנים שמעלים מחירים
Outputs This cmdlet returns the objects that it gets
נרוויח קצת בעלי ג'פניקה יוצא נגד המסעדנים שמעלים מחירים
This cmdlet is used by PowerShell providers to navigate through different types of data stores