פאגי כניסה לחשבון. ניהול חשבונך

מהיום תוכלו לשנות ולבטל מסגרת משיכת יתר באתר האינטרנט או באפליקציה ללא צורך בהגעה לסניף! אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו פריים — "הריבית הבסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת
אין לראות בפרסומים משום הסכמה או התחייבות למתן השירות בכלל ולמתן אשראי כלשהו בפרט לקוחות בעלי חשבונות בהם זכויות החתימה בחשבון נתונות לכל אחד מבעלי החשבון בנפרד

שירותי דיגיטל

כל השירותים הכרוכים בקבלת שירותי ייעוץ השקעות מותנים בחתימה על הסכם ייעוץ.

8
שירותי דיגיטל
שירותי דיגיטל
כיצד מקימים מסגרת משיכת יתר באמצעות אתר האינטרנט? לקוחות המבצעים פעולות במסגרות משיכת יתר במטבע ישראלי בלבד
שירותי דיגיטל
לקוחות פרטיים יחידים, המנויים לשירות האון ליין ברמת שירות שלישית ומעלה בעלי סכום המלצה אישי למסגרת משיכת יתר באתר האינטרנט
ביצוע פעולות באמצעים הישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון

ניהול חשבונך

.

ניהול חשבונך
שירותי דיגיטל
ניהול חשבונך