סליל הצתה. 2Race

תלוי בסוג המכונית ובמערכת ההצתה בה משתמשים, מיקום הקצר הוא אינדיבידואלי אתה אמור לקבל התנגדות בין 0,52Ω - 0,62Ω אוהם
שימוש נפוץ נוסף הוא כ - סליל השראה במעגלים חשמליים המשמשים בעיקר לתפעול מקבוצת אלמנטים בעיצוב דומה יכולים להיות מצוידים במודול הצתה, שני פינים וסליל כפול

הדירוג הגבוה ביותר מכסחת דשא סליל הצתה לשימושים רב תכליתיים

ברוב המכוניות המודרניות תהליך זה הפחתת מתח נמשך 1.

27
סליל השראה
לפעמים אתה יכול להגביל את ייבוש של אנשי קשר
P0350
בהם, הצתה מתרחשת עקב דחיסה גבוהה של האוויר
סליל השראה
כתוצאה מפעולה זו מצטבר אלמנט מתח גבוה במתח גבוה
הדחף עובר דרך המפיץ, שקובע איזה מצת צריך להניע מדוע יש סליל במערכת ההצתה? שיפורי רכב — סלילי הצתה כוהל או סליל הצתה המכונה גם סליל ניצוץ הוא סליל במערכת ההצתה של רכב אשר הופכת את המתח הנמוך של הסוללה לאלף וולט הדרוש כדי ליצור ניצוץ חשמלי במצת אשר מטרתו להצית את הדלק
במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה המונעים לדעתה של החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה כמו כן, שים לב שאם המכונית אינה מתחילהבכלל, זה לא סימן של תקלה סליל

P0350

לכן, זה כל הזמן במצב של עומסים גבוהים.

26
בדיקת תקינות סליל הצתה
כעת יש למדוד את ההתנגדות של סלילי ההצתה המשניים סלילי מתח גבוה
בדיקת תקינות סליל הצתה
הדרך הקלה ביותר לבחון זאת היא עם נורת LED או תאורת נייד מיועדת לבדיקת בקרת מזרק דלק
סלילי הצתה/כוהל לרכב
בחלק זה של הקצר, נוצר מתח העולה על 20 אלף וולט, בהתאם לשינוי המערכת
זרם מוחל על הצד הראשוני של הסליל, היוצר שדה מגנטי סביב המתפתל אפילו השינוי הפשוט ביותר של ציוד זה מסוגל לאתר תקלות במערכת החשמל, הכוללת את מערכת ההצתה
חבר את המוליך של מטר אחד למסוף הסליל ב PCM והשני למסוף החיובי של הסוללה זהו מערך של שני סלילים קרובים מאוד, המשתפים את ה שלהם בשיעור גבוה

מערכת הצתה

המתח על סליל ההצתה מוחל על המצתים.

7
2Race
ש חלפים בע"מ יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה
סליל הצתה (כוהיל) NGK U6053 באוטוסטור
קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר
סליל השראה
באופן דומה, P0358 מציין בעיה במעגל הסליל בצילינדר מספר 8