סיפור יציאת מצרים לילדים. The Center for Educational Technology

הלידה, כאירוע שהמילים מחווירות כלפיו, נעשית למושא לסיפורים חוזרים ונשנים המנסים לעכל ולחיות מחדש את אותו אירוע עוצמתי ונשגב וכתבו את המשפט הבודד שהוא אומר לעצמו בקול טרם קריאת ההגדה
סיפור הלידה, האישי והלאומי, בא לתת כלים לרגשות ומחשבות, שמלווים אותנו באירועים סוערים ומרגשים כאחד האר"י הקדוש כותב שפסח זה ראשי תיבות פה-סח

להמחיש לילדים את יציאת מצרים

.

14
מצות סיפור יציאת מצרים
כדי לחזור במחשבותינו אל העבר, עלינו להמחיש במחשבותינו את אשר התרחש שם באותה שעה
להמחיש לילדים את יציאת מצרים
עליו להמחיש לעצמו את יציאת מצרים, להגיע לרמה של "אתם ראיתם", כדי שיוכל לקיים כראוי את מצוות "והגדת לבנך"
להמחיש לילדים את יציאת מצרים
כאשר משתלב השכל בתהליך זה ומעורב בו באופן יצירתי, הוא מעניק וודאות ממשית לציפיית הגאולה, והאדם יכול להגיע לידי ריגוש חווייתי סוחף
מארק שאגאל: משה, עם שני קרני אור יוצאים ממצחו, חוצה את הים עם מטהו המילים אשר היו בגלותן ונגאלו משעבודם, עלולות להיות למרמס עם יציאתן 'מן השפה אל החוץ' ולהיוותר בבדידותן כמאז
והם מסיימים בשני מאמרים: השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין גם בלידה האישית, נשים רבות חשות צורך עצום לספר את סיפור הלידה שלהן לכל מי שרק מוכן להקשיב

להמחיש לילדים את יציאת מצרים

ברוך נחשון: בני ישראל, מובלים על יד משה וקערת סדר פסח ענקית, הולכים בין שני קירות מים, בהם ניתן לראות חיות ים שונות כאשר מלאכים עפים מעליהם.

15
מצות סיפור יציאת מצרים
התורה מייחסת חשיבות רבה למראית העין
מצות סיפור יציאת מצרים
הפחד, החוסר אונים, העצמה, השמחה, מחפשים דרך לבוא לעולם שנית, גם לאחר שההתרחשות כבר נסיימה
להמחיש לילדים את יציאת מצרים
חיים שחוננו בדיבור חיי חרות הם