מנורה מבטחים פנסיה. מחשבון פנסיה :: מנורה מבטחים

כמו כן, ערב העסקה עם אלייד מנורה מבטחים פנסיה וגמל הייתה רשומה בספרי מנורה מבטחים החזקות לפי שווי של 828 מיליון שקל - משמעותית מתחת לשווי שנקבע בעסקה עם אלייד גולשים יקרים אנו מודים לכם שבחרתם לגלוש באתר התכנון הפיננסי של ישראל
סך דמי הגמולים בקרנות הגמל בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015, הסתכם בכ- 200 מיליון ש"ח בשנת נרכשה "מבטחים החדשה" על ידי ומיזגה אותה לפעילות הקבוצה

חדש במנורה מבטחים

פערי השכר בין גברים ונשים נעים בין 14% ל-26% לטובת הגבר, כאשר הפער הולך וגדל ככל שמתקרב גיל הפרישה.

מחשבון פנסיה :: מנורה מבטחים
כך מקווים במנורה להעלות את מודעות הנשים לפער המובנה בפנסיה וליידע אותן כי ישנן דרכים לצמצמו על מנת להבטיח את עתידן הכלכלי בעת פרישתן
ביטוח מנורה טלפון שירות לקוחות 1
במנורה מבטחים פנסיה כ—850,000 עמיתים, כ— 25,000 חברות, מעסיקים וארגוני עובדים, בהם מהמובילים במשק, בחרו בקרן הפנסיה מבטחים החדשה כקרן הפנסיה הטובה ביותר עבורם ועבור עובדיהם
מנורה מבטחים פנסיה וגמל
לכך מתווספת העובדה שנשים עובדות לעתים קרובות במשרות חלקיות ומפוצלות, ושהקריירות שלהן נעצרות לפעמים לשנים ארוכות לטובת גידול הילדים
ממצאי מחקר שערכה הקרן מצביעים כי הפנסיה של הגבר צפויה להיות גבוהה בכ-40% מהפנסיה של האישה במנורה מסבירים את הפערים בגובה הפנסיה בכמה פרמטרים
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות חיסכון ארוך הטווח ביטוח חיים, פנסיה, , בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015, הסתכמו לסך של כ-3

מנורה מבטחים פנסיה וגמל

העסקה עם אלייד מציפה ערך למנורה מבטחים, שמנייתה עלתה מאז היוודע דבר ההסכם בין הצדדים באמצע פברואר האחרון בכ-22% לשווי חברה של כ-4.

13
מנורה מבטחים פנסיה וגמל
ב-2015 היה יושב ראש הדירקטוריון והמנכ"ל
מנורה מבטחים פנסיה
בתחום זה, השיגה החברה תשואות עודפות בפוליסות ביטוח חיים המשתתפות ברווחי השקעה משנת 1992
ביטוח מנורה טלפון שירות לקוחות 1
בנוסף, לקבוצה פעילויות מימון חוץ בנקאיות שנעשות באמצעות החזקות בחברות אמפא קפיטל ו-ERN, ולצדן זרוע נדל"ן ואנרגיה באמצעות החברות בנות מנורה מבטחים נדל"ן ומנורה מבטחים אנרגיה