בוקר טוב יום שישי. שישי בבוקר (קשת 12)

הייתי אומר: זה שלא אכל פרוסה מימיו, את הכל עשה יפה בעתו
אשר עשה והנה טוב מאד מ- עד סוף המנחים היו ו

שישי בבוקר (קשת 12)

הלא בבראשית, פרק א' חוזר הכתוב שש פעמים, ומודיע: "וירא אלהים כי טוב"; ובפעם השביעית לסיכום נאמר: " וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד".

4
סוף היום השישי
בפסוק 31, הוא פסוק המסכם את כל 6 ימי הבריאה ולכן רשום "וירא ה' את כל אשר עשה והנה טוב מאוד"
הפועל בזמן הווה
סוף היום השישי
ויכלו השמים והארץ וכל צבאם

סוף היום השישי

.

12
הפועל בזמן הווה
שישי בבוקר (קשת 12)
דבר אחר: וירא אלהים את כל אשר עשה
הפועל בזמן הווה
מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם: אם ישראל מקבלים

ברכות לבוקר טוב

התוכנית משודרת כיום מהאולפנים החדשים שנבנו עבור תוכניות כגון "" ו"", במתחם.

17
סוף היום השישי
ברכות לבוקר טוב
ברכות לבוקר טוב
ובפרקי ר' עקיבא שואל מאי דכתיב "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי ", ה"א יתירה למה לי? מוזמנים לקחת השראה מהברכות שכתבנו בתהליך הכתיבה שלכם