מתי נר ראשון של חנוכה. לוח שנה דצמבר 2021

הבדלי הנוסחים בין העדות אינם גדולים, אך בסידורי בני תימן ואיטליה שימרו את הנוסח הקדום המופיע במסכת סופרים ובסידורי הגאונים, שם נוספה ציפייה לישועה וגבורה עכשווית: "כשם שעשית עמהם נסים וגבורות, כך עשה עמנו נסים וגבורות בעת ובעונה הזאת", נוסח שהושמט ע"י מרן הב"י מסיבות הלכתיות אך מצוות הדלקת הנרות אינה נזכרת אלא הרבה יותר מאוחר כמחלוקת בין בית הלל לבית שמאי ביחס לצורת קיום המצוה הבסיסית, ויתכן שהיא משקפת תקנה מאוחרת הרבה יותר
הדלקת נר חנוכה מנר אחר מותרת לדעת השולחן ערוך אם אין משתמשים בקיסם או כדי להעביר את האש מהנר הראשון לשני, אך לפי דעת אין נוהגים כן ורק משחרב בית המקדש חשו חז"ל שמא ישתכח הנס כיוון שכבה נר המנורה, לכן התקינו חז"ל מצות נר חנוכה להדליק בפתחי הבתים, המשך למצות הדלקת המנורה בבית המקדש

חנוכה 2019 תאריכים עבריים

ראוי לציון שלמרות רוחב היריעה הכתובה העוסקת בעניין נס פך השמן, לא מצאתי רבים שעסקו בהקשר זה בתקנת הדלקת הנרות בחנוכה, למרות שגם היא נעדרת ממקורות היסטוריים קדומים, וגם אינה מוזכרת בחלק מן הברייתות המתארות את קביעת הימים לדורות.

איך מדליקים נרות חנוכה? המדריך המלא
לוח שנה דצמבר 2021
על משמעותו הרוחנית של חנוכה ומנהגיו,
זמן הדלקת נרות חנוכה
ברור שהוא לא ראה בהיסק הפשוט הזה שום פגיעה במסורת
נאמרו בפוסקים מספר טעמים למנהג ההדלקה בבית הכנסת: יש ראשונים הסבורים שהדלקת הנר בבית הכנסת מוציאה ידי חובה את מי שאין לו בית או שלא ידליק בביתו בבתי הספר ובגנים נמשכת 7 ימים
כל אותן דרשות ואחרות מוכיחות בעליל כי חז"ל העריכו את בני חשמונאי כשאר גיבורי וגדולי האומה לאורך הדורות, ולניצחונם וגבורתם שמור מקום של כבוד גם בספרות הקודש של האומה לדעתו היסוד שבזמן שבית המקדש היה קיים נתקיימה מצות חנוכה בהדלקת נרות המקדש ולא בהדלקת 'נר איש וביתו' אין לו כל בסיס, ואין שום זכר מיוחד לנס בכך שמנורת המקדש דולקת כתקנה וכמצוותה מדורי דורות

חנוכה 2019 תאריכים עבריים

לימי הפורים עמדו רווח והצלה אחר שמגילת אסתר נכללה בכתבי הקודש, ותקנת קריאתה בציבור המחישה שלא מדובר על הצלה בגלל אינטריגות חצר-מלכותיות שגרתיות אלא על הצלה שמימית.

11
זמן הדלקת נרות חנוכה
עם הראשונים נמנים בעיקר מבני הזרם , ואילו מנהג ה הוא להמשיך ולהדליק בתוך הבית רבים נוהגים להדליק את הנרות בתוך ביתם, אך בחלון הפונה לרשות הרבים
איך מדליקים נרות חנוכה? המדריך המלא
אבל אין ספק שהרגע הכי מרגש בחנוכה הוא טקס הדלקת הנרות המסורתי, שחוזר על עצמו מדי ערב בבתים רבים ואפילו במשרדים
מתי חנוכה 2021?
אולם, הדעה המקובלת היא שבהדלקה זו אין יוצאים ידי חובה, וגם מי שמדליק בבית הכנסת צריך להדליק שוב בביתו, וכן פסק ה