מהי דמוקרטיה. מהי דמוקרטיה

במדינות דמוקרטיות רבות, רבים רואים ברמה מסוימת של סטייה מעיקרון זה, בייחוד בהכרזת דת מסוימת כדת רשמית, עניין לגיטימי, בו המדינה יכולה עדיין להיחשב דמוקרטית, שכן פעמים רבות התרבות מבוססת על עקרונות דתיים מן העבר דמוקרטיה ייצוגית היא שיטת ממשל בה מפעיל העם את באמצעות נציגים הפועלים בשמו
חברי הכנסת הם הנציגים של כל אזרחי המדינה, לכן מכונה הדמוקרטיה דמוקרטיה ייצוגית על פי שיטה זו, לציבור הרחב יש מידה מסוימת של כוח וסמכות והוא נוטל חלק בתהליך קבלת ההחלטות של המדינה

שתי דמוקרטיות לשני עמים

כיום, זכותה של אישה להצביע מקובלת על הכול במדינות דמוקרטיות.

6
מהי דמוקרטיה
ניתוח זה נעשה תוך התייחסות להוגי הדעות: מונטסקייה, הובס ודה-טוקוויל
דמוקרטיה ייצוגית
טלמון, 1987: 2-1 ברקע המחלוקת בין המסורת הליברלית למסורת הרדיקלית מצויה מחלוקת על טבע האדם: שתי המסורות מאמינות באדם נבון, ביקורתי ובלתי תלוי
דמוקרטיה עקיפה
הכרעת הרוב באה לידי ביטוי בבחירות, בהצבעות בפרלמנט ובממשלה ובפסיקות של בית המשפט
לא בחוקתנו, , 2015, עמ' 42—78 אף על פי שכל העם היה זה שבחר את ה ב בפועל כמעט כל ההצבעות היו החלטות של המעמדות הגבוהים בעלי הרכוש הרב כתוצאה מהמבנה ה של האספה ושיטת ההצבעה בה, בנוסף לכך הזכות להיבחר למגיסטראטות הייתה מוגבלת לשכבה קטנה של , ה, אף על פי שבאופן רשמי כל היה יכול להתמודד
לאזרחי המדינה זכות חוקית להשפיע על המדיניות הציבורית במדינתם או בעירם, לדוגמה, באמצעות הבעת דעות בפומבי, הצבעה ב או ב, השתתפות בדיונים לפני ההחלטות ובהחלטות עצמן, התמודדות בבחירות או הצטרפות אל המתמודדת בהן מיעוט מבוחרי השמאל סבורים כך

דמוקרטיה עקיפה

אספת העם התכנסה באופן תכוף ותדיר, וכללה את כל גוף האזרחים הרשאים להשתתפות פוליטית גוף שהיה מצומצם יחסית לנהוג כיום, ולא כלל , ורבים אחרים.

18
מהי דמוקרטיה ליברלית?
לעיתים פועלת הדמוקרטיה הייצוגית ב"שני בתים" "בית" במשמעות של "בית מחוקקים" , שבהם "" מורכב על פי רוב מנבחרי ציבור הבית התחתון, ואילו "" מורכב מנבחרי ציבור כמו הסנאט ב או הסנאט ב או מאנשים שנבחרו על ידי בעל תפקיד אחר במדינה כדוגמת הסנאט ב, או ב
דמוקרטיה
מתחים ביניהם יתעוררו רק לעיתים רחוקות
דמוקרטיה לעומת רפובליקה
ובני אדם כאילו בעל כורחם שואפים אליה
הנה: רוב משמעותי של מצביעי הימין כ-65% חושבים שמצבה של הדמוקרטיה בישראל הוא טוב או טוב מאוד בעוד שמיעוט ממצביעי המרכז-שמאל כ-20% סבורים שזה מצבה של הדמוקרטיה; רוב מצביעי השמאל 75% וכמחצית ממצביעי המרכז 48% סבורים שהדמוקרטיה בישראל נמצאת בסכנה חמורה, זאת לעומת מיעוט של ימנים 23% שסבורים כך הוא מתיישב באיזה מקום, וכעבור זמן קצר הוא נוטש אותו ומעתיק למקום אחר את כיסופיו המשתנים… בימי , נקודת מבחן עבור הדמוקרטיה, טען ב כי הדמוקרטיה היא: "שלטון העם, על ידי העם, למען העם"
החשש מעריצות הרוב הביא לצורך של הגבלת השלטון

מהי דמוקרטיה ליברלית?

במשטרים נשיאותים נשיא אינו יכול לכהן יותר משתי קדנציות, מחשש שהוא יצבור כוח רב מדי, שעלול להביא לעריצות שלטונית.

דמוקרטיה עקיפה
דמוקרטיה עקיפה
אמנם יש המסייגים עיקרון זה, לדוגמה בדימוס, אהרון ברק, אמר כחלק מה שעשה בנושא הזה כי דמוקרטיה היא אמנם שלטון הרוב אך בעיקרה "היא שלטון ערכי היסוד של צדק, חירות, שוויון וזכויות אדם"
מהי דמוקרטיה ליברלית?
על כן, שלטון החוק הוא התנאי ההכרחי לקיומה של דמוקרטיה מתפקדת