מדור בחינות. מדור בחינות

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור חמור על העתקה, העברה או הפצה בכל דרך שהיא של תמונה, הקלטה או סרטון מתוך מבחן מקוון כאמור, וזאת לרבות איסור העתקה, העברה או הפצה באופן פיזי או אלקטרוני, לרבות באינטרנט, ברשתות חברתיות, בתוכנות הודעות שונות, באימיילים וכיוצ"ב אישור על הרישום יוצג במערכת
מזכירת מדור בחינות: טלפון: 04-6825036 רכזת מדור בחינות: טלפון: 04-6825003 שינוי תקנון — אפריל 2020 סטודנטיות וסטודנטים יקרים , לאור ההתמודדות עם מגפת הקורונה, אנו נאלצים להיערך לקיומם של המבחנים בצורה שונה מכפי שהייתה עד היום, ובאופן מקוון ז, כרטיס סטודנט, רישיון נהיגה, דרכון

מדור בחינות

לשם הנוחות, להלן פירוט השינויים העיקריים שבוצעו בתקנון.

1
מדור בחינות
מדור בחינות
לנוהל המלא נא עיינו בידיעון המכללה
מדור בחינות
מדור בחינות וציונים הינו אחראי על מערך המבחנים והציונים של המכללה
המועד שנקבע יועבר אליך באמצעות האורביט לייב לצורך כך נעשו שינויים בתקנון המכללה
במידה וקיים חוב כספי, לא ניתן להיבחן פתיחת מחברות בקשה לפתיחת מחברות תוגש למדור בחינות באמצעות דוא"ל: בלבד ולא יאוחר מ 14 ימים מיום הקלדת הציון

מדור בחינות

.

25
מדור בחינות
מדור בחינות
מדור בחינות

מדור בחינות

.

24
מדור בחינות
מדור בחינות
מדור בחינות