תקנות סדא החדשות. מצגת בנושא תקנות החדשות

למרות זאת, בימ"ש רשאי להורות על פטור ממתן ערובה או על שינוי סכומה
אך אם התובע הוא בעל עסק, תוגש התביעה במקום עסקו או מקום מגוריו של הנתבע בלבד לקראת פתיחת המערכת נעשו מספר שינויים בתהליך ההגשה ובפרטי המידע שיוצגו באזור האישי למבקשי המענקים

מהן תקנות סדר הדין האזרחי החדשות והאם מדובר במהפכה?

דין צד ג' כדין נתבע לכל דבר ועניין, אולם הוא אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד.

תקנות סדר הדין האזרחי החדשות
עו"ד רפאל ליבא, שותף בכיר במשרד איתן מהולל שדות וחבר בוועדה שהקימה לשכת עורכי הדין לשינוי הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי, מסר בתגובה: "אני מברך על החלטת שר המשפטים אמיר אוחנה לדחות את יישום הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי לספטמבר 2020
מצגת בנושא תקנות החדשות
כתב תשובה — יש להגיש בתוך 14 יום, ואף הוא יהיה מוגבל עד 3 עמודים בלבד
תקנות סדר הדין האזרחי
בנוסף לאמור לעיל, צד שאינו מגלה מסמך שיש לגלותו או שאינו נענה לדרישה לעיין במסמך שגילה, לא יהיה רשאי להגיש את המסמך כראיה מטעמו באותה תובענה, אלא ברשות בימ"ש נקבע בהן כי "סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט"
כמו כן, השופטים מחוייבים למתן הכרעה בתוך זמן סביר לאחר הגשת כתב תביעה כלשהו לבית המשפט יש למציא אותו לנתבע בהתאם לכתובת שפורטה מתחת לשמו של הנתבע

רפורמת תקנות סדר הדין האזרחי

עילה חדשה נוספת לפיה עשוי בית המשפט למחוק תביעה היא 'שימוש לרעה בהליכי משפט'.

מצגת בנושא תקנות החדשות
חריג, כתב תביעה שאי קבלתה עלולה להביא להתיישנות התביעה
דיון מקדמי
לאלה קדמו תקנות סדר הדין האזרחי תשכ"ג-1963, תקנות הפרוצדורה האזרחית, 1938 ותקנות הפרוצדורה בבתי משפט השלום, 1940
מצגת בנושא תקנות החדשות
נסו לחשוב כיצד תוכלו להקל על השופט שידון בתיק שלכם אותו שופט דן במקביל במאות תיקים אחרים ומה תוכלו לבצע על מנת לסייע לו להבין את כל הטענות שלכם