פנחס לבון. פינחס

The culmination came when Operation Susannah as the Lavon affair was officially called was launched when Dayan was out of the country Lavon was later absolved of any involvement in the Egyptian bombings
הגידול הכמותי המרשים, אותו העריך מאד כשלעצמו, לא היה עבורו תחליף מספיק להגשמת המטרות של "חברת-העובדים" שנראו בעיניו כאמיתיות על שמו נקראים הישוב הקהילתי לבון בגליל, מכון לבון לחקר תנועת העבודה ורחובות במספר ערים בארץ

פינחס

Nevertheless, he remained an MK following elections in 1955 and 1959 and returned to the leadership of the Histadrut from 1956 to 1961.

16
Category:Pinhas Lavon
אמנם יש הסוברים שמאמר: "פינחס הוא אליהו" הוא רק ביטוי לאופי המשותף לשתי דמויות אלו, שהיא הקנאות לה', כפי שנאמר על פינחס: "בקנאו את קנאתי" ואליהו אמר: "קנא קנאתי לה'"
על פנחס לבון
שיטה זו, ששוללת את הזיהוי של פינחס עם אליהו, נרמזה ב שמובאת ב
Structural Concept of according to P. Lavon / משנת פנחס לבון על חברת העובדים on JSTOR
ב קיבל סיפור פינחס ממד רוחני-מיסטי, כאשר חלק מן ההוגים לקחו אותו כמשל למלחמת היצר ולדרך לעבוד בה
In his diaries, Israel's second prime minister, revealed that Lavon had proposed committing "atrocities" in the , and spreading poisonous bacteria in the כמו כן ישנם המסבירים שאליהו הוא משורש נשמתו של פינחס או של פינחס
עם זאת, הסרקזם המושחז שלו ולשונו החדה הקימו לו גם לא מעט יריבים הרבעון מפרסם מחקרים בנושאים כדלקמן: כלכלה מוניטרית, כלכלת המגזר הציבורי, כלכלת עבודה, פתוח כלכלי, כלכלה בינלאומית וכלכלת מימון

Pinhas Lavon

הרבעון לכלכלה אשר נוסד ב-1954, משמש במה מיוחדת במינה שבה מוצג מחקר כלכלי על נושאים שונים ורבים בכלכלת ישראל.

30
פנחס לבון
על הפסוק הזה פירש ה כך: ואמר ופינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן מפני שלא יאמינו בני אדם כי אותו פינחס היה לפי שיש לו משנותיו עד הזמן ההוא יותר מג' מאות שנה לפיכך יחסו עד אהרן וחיה זמן רב כי האל יתברך הבטיחו בזה על אשר קנא בשטים, ואמר: 'הנני נותן לו את בריתי שלום' ואמר בריתי הייתה אתו החיים והשלום ועל פינחס אמר
פינחס
הוא היה ליד ימינו של המזכ"ל יוסף שפרינצק ומבחינות רבות מנהיגה בפועל
Category:Pinhas Lavon
כאדם פרטי היה פנחס איש תרבות מובהק, שנהג ללכת בקביעות לתיאטרון ולקונצרטים