אלטשולר. אלטשולר שחם

ב- רכש בית ההשקעות אלטשולר שחם את פעילות הנכסים המנוהלים בבית ההשקעות "רמקו" ב- עברו משרדי "אלטשולר שחם" ל ב,
בנובמבר 2018 נבחרה קרן הפנסיה של אלטשולר שחם על ידי כאחת מארבע ביוני 2009 נערך מיזוג בין "אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ" לבין "פרפקט קופות גמל בע"מ", אשר בעקבותיו, אוחדה פעילות הגמל והפנסיה של שתי החברות

אלטשולר שחם

שנה מאוחר יותר, השיקה אלטשולר שחם את קרנות הנאמנות הראשונות שלה.

אלטשולר שחם
נכון ליוני 2019, החברה מנהלת נכסי גמל והשתלמות בשווי של כ-90 מיליארד ש"ח, הגדולה ביותר בתחום
אלטשולר שחם
בהמשך השנה הקימה אלטשולר שחם את קרן הפנסיה שלה
אלטשולר שחם
כתוצאה מהמיזוג, גדל היקף הנכסים המנוהלים באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
יאיר לוינשטיין משמש כ "אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" באותה שנה, חתם בית ההשקעות אלטשולר שחם על חוזה עם שבמסגרתו הפך לספונסר הראשי של נבחרת ישראל למשך שנתיים
יאיר לוינשטיין התמנה למנכ"ל הגמל והפנסיה של החברה הממוזגת

אלטשולר

בית ההשקעות מנוהל במשותף על ידי גילעד אלטשולר ורן שחם.

22
אלטשולר
בשנת השיקה אלטשולר שחם את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הראשונות שלה
אלטשולר שחם
בשנת החליף רן שחם את קלמן שחם והחל לכהן כמנכ"ל-משותף ביחד עם גילעד אלטשולר
אלטשולר שחם
ב- השיקה אלטשולר שחם את חברת הביטוח "אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ", אשר עסקה בביטוח ותוכניות חיסכון