תלוש חכם לעובדי מדינה. תלוש משכורת

בנוסף התלוש יכלול פרטים על המעביד כמו שם, מקום העסק ותיק ניכויים H1 Headings: Not Applicable H2 Headings: Not Applicable H3 Headings: Not Applicable H4 Headings: Not Applicable H5 Headings: Not Applicable H6 Headings: Not Applicable Total IFRAMEs: Not Applicable Total Images: Not Applicable Google Adsense: Not Applicable Google Analytics: Not Applicable Mobile Friendly Check % The data in the WHOIS database of the
למשל שוברי קנייה לחג שהעובד מקבל מאת המעביד נחשבים כהטבה ועל העובד לשלם עבור זה מס הכנסה וביטוח לאומי שימו לב המועד האחרון להחזר במועד הראשון הוא — 15

Login

סעיף 6 לתוספת בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 ניכוי רשות ניכויים הנלקחים מהעובד וניתנים למעביד.

14
Login
ISOC-IL does not guarantee its accuracy
תלוש שכר גמלאים
נתונים מצטברים נתונים מתחילת השנה עד לחודש שבו התלוש נוצר כולל הנתונים של אותו חודש נתון
תלוש שכר אינטרנטי חכם
כגון החזר הלוואה, ניכוי בגין השתתפות בארוחות וכדומה
ניכויים אלו הם מכוח הסכם בין העובד למעביד בימים אלה משיק החשב הכללי באוצר את "התלוש החכם" - מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדי המדינה לצפות בתלוש השכר שלהם כבר מה- 27 לחודש השוטף של השכר, ובכך להקדים את התלוש המודפס, שלא יבוטל, אלא ימשיך להגיע אליהם כעבור ימים אחדים
באמצעות התלוש האינטרנטי, העובד זוכה למבט מלא ועדכני על נתוני השכר, באופן מלא ובלתי אמצעי יתרות אלו צריכות לכלול צבירה חודשית, ניצול חודשי

תלוש שכר אינטרנטי חכם

דוגמה נוספת היא רכב של החברה שהעובד קיבל מהמעביד גם היא הטבה המחויבות במיסים.

8
תלוש משכורת
התלוש הממוחשב כולל את כל התשלומים והניכויים שמגיעים להם ומהם לגבי השכר החודשי, ואת יתרת ימי החופשה שלהם, כמו גם זכויות אחרות ובהן החזר הוצאות ודמי ביגוד
Login
בד"כ הטבות אלו מכונות כ"שווי"
תלוש שכר אינטרנטי חכם
פרטים מזהים חלק זה של התלוש מכיל את הפרטים שאישיים של העובד כמו שם פרטי ומשפחה, מצב משפחתי, פרטי חשבון בנק, ת