חדשות חרדים שאולזון. חדשות

שאולזון מקורב ל ומזוהה עם סיעת
ב החל להפעיל בשם "בעולמם של חרדים", באתר , שבו חדשותיים ומאמרים התוקפים פוליטיקאים חרדים, רבנים וחצרות הרב חיים אלטר שאולזון נולד ב , הוא ו

חדשות

בשנת החל להוציא ב את העיתון "פנים חדשות", ב וב.

27
חיים שאולזון
שאולזון משמש כרב בית כנסת ב , אב לשני בנים ושתי בנות
חיים שאולזון
לאחרונה התמקד בחסידות גור, החצר החסידית הגדולה בישראל, ששום גוף תקשורת חרדי אינו מעז לצאת נגדה
חדשות
האושר המיוחד בימי בין הזמנים שאפשר ללמוד נושאים שבמשך הזמן אין להם שהות מחמת חוק לימודיהם הקבוע"
בדו"ח היומי מציינים כי בשבועות האחרונים חלה עלייה ברורה בכל מדדי התחלואה -מס' המאומתים היומי שיעור הבדיקות החיוביות ובעיקר -מספר החולים במצב קשה בשנת חדל העיתון להופיע, במקביל לבלוג שפתח
בכמה מקרים הגיעו הדברים להכרעת ובמקרה אחד הופעלה נגדו אנחנו רוצים שהגזירות שלהם לא יתקיימו, צריך זכויות שמהן תבוא הישועה״

חדשות

בשנת פרסמו , הרב , הרב , הרב והרב , מכתב שבו נכתב כי "השבועון צופר אסור לבוא בקהל, הוא מלא רכילות, לשון הרע וליצנות גרועה וביזוי לתלמידי חכמים ולבני ישיבות".

24
חדשות
בשנת שינה את שם העיתון ל"בעולמם של חרדים"
חדשות
בתגובה הכחיש שאולזון שנטל אי-פעם כסף תמורת פרסום או אי-פרסום ידיעות
חיים שאולזון
כתב על שאולזון: "הוא לא מהסס להצמיד לבכירי הרבנים שמות תואר כמו "טיפש", "צבוע" או "רשע"