עיריית חולון ארנונה. חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל

ב התאם להוראות התקנות, זכאי להנחה שלא יפרע את חיובי הארנונה לשנת 2020 במלואם עד ליום 31 על עסקים זכאים ששילמו מראש ארנונה בעבור כל שנת 2020 או ששילמו את החודשים מרץ ואפריל ומעוניינים לקבל החזר לחשבון הבנק שלהם, למלא טופס בקשת החזר באתר העיריה
לרגל המצב: עיריית חולון פועלת למתן פטור מתשלומי ארנונה למגזר העסקי שנקלע לקשיים כלכליים בעקבות משבר הקורונה העסקים שאינם זכאים לפטור מפורטים בתקנות וכוללים, בין היתר, בנקים וחברות ביטוח, מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה, נכסי מדינה, קופות חולים, חברות ממשלתיות ועוד והכל כפוף לאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה הנחה מארנונה , תיקון מס' 2, התש"ף- 2020

חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל

ההנחה תינתן לסוגי העסקים שיעמדו בקריטריונים שנקבעו בתקנות שפורסמו בתאריך 21.

8
חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל
חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל
הפטור יעודכן באופן אוטומטי באמצעות זיכוי חשבון הארנונה בגין חודשים מרץ, אפריל ומאי
חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל
הפטור יינתן לשלושה חודשים, לתקופה שמיום 1 במרץ 2020 עד 31 במאי 2020 בשיעור של 100 אחוז
במקרה של אי בקשת החזר תקוזז יתרת הזכות כנגד חיובים עתידיים

חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל

.

חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל
חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל
חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל

חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל

.

13
חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל
חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל
חולון: עיריית חולון מעניקה פטור מארנונה לעסקים ל