בית הדין הרבני רחובות. מזונות ילדים לאחר גירושין

אבקש מכבוד בית הדין אשר יקיימו את הדיון עבור בקשתה של הבת להגדיל את מזונותיה" בנסיבות אלה, צדק בית המשפט המחוזי שסבר שהענין הוא בסמכותו של בית הדין הרבני על יסוד עיקרון המשכיות הדיון
נושא זה נידון באריכות ע"י בית הדין הרבני הגדול בפסקי דין רבניים, י"א, 378 פסק הדין ניתן על ידי הדיינים: כ"ג הראשל"צ הרב הראשי לישראל, עובדיה יוסף - נשיא, הרבנים א' שפירא, ש' מזרחי וזאת בתנאי שהתביעה בנושאים אלו הוגשה טרם הגשת תביעה דומה ב, על ידי מי מהצדדים

בתי הדין הרבניים האזוריים

התיק שבפנינו הוא תיק מזונות שנפתח לאחר גירושין, ובו נתבעים מזונות הבת.

רשימת בתי הדין הרבניים בישראל
המזכירות תקבע תאריך להמשך הדיון ותזמין את הצדדים
בתי הדין הרבניים האזוריים
במיוחד היה זה כך, כאשר הצדדים בתיק שבפנינו, הינם שומרי תורה ומצוות, חרדים לדבר ה', ומודעים לחובה ההלכתית המוטלת עליהם להתדיין בפני בית דין רבני, כל אימת שקיימת אפשרות לכך
בית דין רבני
וכ"כ בד"מ שם אות א' והח"מ וב"ש סק"א
המחקר טען כי הנורמות השיפוטיות הירודות בבתי הדין הרבניים באות לידי ביטוי במעורבות של גורמים חיצוניים בהחלטות של בית הדין, במעורבות של דיינים מכהנים בהליכים משפטיים הנוגעים למקורביהם תוך ניגוד עניינים, בפגיעה בזכות של המתדיינים להשמיע טענות ובהיעדר מזג שיפוטי ראוי מצד הדיינים בתי הדין הרבניים הם חלק מ, הכוללת גם את , הפוסקים על פי ה היהודית ו
ב ניתנת ל הרבניים סמכות שיפוט בלעדית בנושאי ה וה של אלו המוכרים כ על-פי ההלכה, סמכויות בדיני אישות בתנאים מסוימים, ובכלל זה גם הואיל וברי לנו, כי הסכסוך לא הסתיים, וכי דמי המזונות שהוסכמו עבור הבת, אינם מספיקים לצרכיה, מה בצע כי נסגור את התיק, ונאפשר להביא את התביעה בפני ערכאה אחרת? אולם, אנו עוסקים כאן בשיקולים מיקדמיים לייצוג עצמו

בית דין רבני

אכן, אין אנו עוסקים כאן, בגדרי היקף החיוב למזונות ילדים, כאשר הם נתבעים יחד עם מזונות האשה; זהו ענין לדיון נפרד.

21
רשימת בתי הדין הרבניים בישראל
לענייננו, כוונתנו ברורה – על המדינה למנוע את הכרכור מערכאה לערכאה ולשמור על כללי נימוס וכללי הכיבוד ההדדי של הערכאות
רשימת בתי הדין הרבניים בישראל
בנוסף, יש להם סמכות שיפוט "מקבילה" בכל הנושאים שנכרכו לתביעות גירושין, כגון: חלוקת רכוש, , , ועוד
מזונות ילדים לאחר גירושין
במקרה כזה, לא מוטל על האב כל חיוב ישיר של האב כלפי האם
במכתב של האם לבית הדין שנכתב כעבור מספר ימים, היא מסבירה, כי היא היתה בבית חולים וילדה בת בשעה טובה, והיא מבקשת לקבוע דיון בהקדם האפשרי בשל כך הציבור הרחב, ואפילו עורכי דין המופיעים תדיר בבית הדין אינם מודעים תמיד לפסיקות תקדימיות בענייניהם; אם כי ע"פ חוק השפיטה אין בי"ד רבני כפוף לתקדימים כלשהם, ומשכך אין כל משמעות ל"פסיקות תקדימיות" ככל שמדובר בבי"ד רבני
לא מצאתי יסוד לערעור זה מחפש עורך דין לגירושין ודיני משפחה בכל הארץ? לא כך הוא, כאשר מדובר בתביעת אם למזונות ילדיה, בשעה שאין היא נשואה לאבי הילדים

מזונות ילדים לאחר גירושין

הנהלת בתי הדין הרבניים, וכן משפטנים המצטרפים לעמדתה טוענים שעיון בנתונים מוכיח שאין בסיס לטענות אלו.

בית דין רבני
בתי הדין הרבניים פוסקים על פי ה היהודית ו
רשימת בתי הדין הרבניים בישראל
ביחס למזונות בת הצדדים, אשר נולדה ביום 14
מזונות ילדים לאחר גירושין
כן הוסכם כי כאשר הבעל יעבוד וישתכר למחייתו בכבוד, יתקיים דיון בבית הדין הרבני להגדלת מזונות