בניין פועל. פועל (בלשנות)

מניחים שמדובר בשרידים של בניין פוֹעֵל ע' הפועל מנוקדת בצירי חסר
החטפות ב-ע' הפועל ברבים ורבות גרימה במונחים מתבטאת בהוספת נוסף לפועל: לעומת "לבש את הבגד" מושא אחד , "הלביש את הילד בבגד" שני מושאים

שם הפועל

ע' הפועל חוץ מבגופים נסתר, נסתרת, נסתרים ונסתרות מנוקדת בפתח.

שם הפועל
הדגש החזק התבניתי מוביל להכפלה של עי"ן הפועל, וכתוצאה מכך נהגים בהם ארבעה שורשיים qittel, hitqattel
בניינים בעברית
לא היו בה את הבניינים ה"פנימיים" דוגמת הבניינים בעברית: הֻפְעַל ופֻּעַל ובערבית فَاعَلَ - פאעל ואלו הם בניינים חדשים שהתפתחו בשפות המאוחרות בלבד
בניין פועל
כיום והחל בשנות התשעים של המאה ה-20, עם התגברות השפעת האנגלית והמעבר לדיבור וכתיבה ב כלומר פעלים בהווה, היכולים לקבל משמעות של שם עצם , בסביל, ובמשפטים ארוכים ומורכבים, הפך השימוש בשם הפועל ובשם הפעולה לנפוץ
צורת המקור המוחלט היא כמעט תמיד שָמוֹר, וצורת המקור הנטוי היא לִשְמֹר כלומר "כל הפעלים נשמעים דומים"
שינויי המשמעות כללו צמצום משמעות, אימוץ משמעות שונה מזו המקורית, והרחבת משמעות - בדרך כלל כתוצאה מאובדן בניינים עם זאת, כל הבניינים בשפה הפרוטו-שמית נוצרו בהוספת עיצורים או בהכפלת עיצורים בעברית או שאדה בערבית של בניינים קודמים

התפעל

פ' הפועל מנוקדת בשווא נח.

שם הפועל
דוגמאות מאנגלית: He operates, פירושו "הוא פועל" ולעומת זאת He cooperates, פירושו "הוא משתף פעולה"
בניין (שפה)
פ' הפועל מנוקדת בשווא נח
שם הפועל
ברוב השפות הפועל מקיים נטיות שונות, למשל נטיית זמנים כגון , ו ונטיית כגון אני, אתה, הוא
פחות מבחינת המשמעות העכשווית של הבניינים הִתְ – לכל אורך הנטייה
בבניין קל קיימת גם צורה סבילה מיוחדת, בינוני פָּעוּל: שָמוּר, שְמוּרָה, שְמוּרִים, שְמוּרוֹת בנייני הסביל הפנימי נבדלים מהבניינים ה רק ב, והשינוי הזה גורם משמעות סבילה ביחס לבניין המקורי

שם הפועל

ב עברית החדשה השימוש במקור מועט ומוגבל רק לביטויים קבועים, למשל בפתיחה הנפוצה לאגדות ילדים "הָיֹה הָיָה" המילה הראשונה "הָיֹה" היא צורת המקור של "להיות".

24
שם הפועל
זאת לעומת תצורה קווית המתקבלת מה ב, שבה לעיתים השורש שומר על צורתו המקורית ורק מתווספת תחילית או סופית, לדוגמה " מדע" ההופך ל מדען במשקל קטלן עבור בעלי מקצוע כשהשורש שומר על צורתו
בניינים בעברית
החטפות ב-ע' הפועל בגופים נסתרת, נסתרים ונסתרות
פועל (בלשנות)
בשפות בהן קיימת צורה זו בעברית ואנגלית, למשל, היא קיימת אך בערבית לא , זוהי צורה נטולת זמן וגוף